homeรายวิชากราฟิกคอมพิวเตอร์
person
รายวิชากราฟิกคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย สมชาติ เตี้ยไธสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชากราฟิกคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3878

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน เรียนร่วมสองสถาบัน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)