homeรายวิชากราฟิกคอมพิวเตอร์
personperson_add
รายวิชากราฟิกคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย สมชาติ เตี้ยไธสง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชากราฟิกคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3878

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน เรียนร่วมสองสถาบัน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)