homeการผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 ปฐมวัย หมู่1-2
personperson_add
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 ปฐมวัย หมู่1-2

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 ปฐมวัย หมู่1-2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38796

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 ปฐมวัยหมู่1-2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)