homeการผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 ปฐมวัย หมู่1-2
person
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 ปฐมวัย หมู่1-2

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 ปฐมวัย หมู่1-2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38796

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 ปฐมวัยหมู่1-2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)