homeการผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 ปฐมวัย หมู่1-2
personperson_add
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 ปฐมวัย หมู่1-2

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 ปฐมวัย หมู่1-2

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38796

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 ปฐมวัยหมู่1-2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)