ชั้นม.1
ผู้สอน

นาง ยุพาภรณ์ ลอยมา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3884

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวน 40 คน ชั้นม.1 ภาษาอังกฤษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.