มัธยมศึกษาปีที่๕
ผู้สอน

นาง พิมพ์มาดา พฤทธิวิวัฒน์กุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่๕

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3885

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนช้ันม.๕ทำแบบทดสอบชุดที่  ๑


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.