ภาษาอังกฤษห้องปฏิบัติการ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ อนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนปกติ หรือชั่วโมงว่างได้แล้ว แต่ต้องลงทะเบียนด้วย