เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษห้องปฏิบัติการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ อนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนปกติ หรือชั่วโมงว่างได้แล้ว แต่ต้องลงทะเบียนด้วย