homeสร้างชั้นเรียน
person
สร้างชั้นเรียน

ผู้สอน
person
student1 student1
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สร้างชั้นเรียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
389

สถานศึกษา
ผู้เรียน

คำอธิบายวิชา

ได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)