ผู้สอน
นางสาว อภิรดี จันทน์หอม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.3/1-3/10


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3890

สถานศึกษา

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมแนะแนว