1102101 การพัฒนาหลักสูตร - พลศึกษาและสุขศึกษา


ผู้สอน
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1102101 การพัฒนาหลักสูตร - พลศึกษาและสุขศึกษา

Class ID
38916

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

การพัฒนาหลักสูตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)