ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7-1/10

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นม.1/7-1/10