homeภาษาไทย ม.5
person
ภาษาไทย ม.5

ผู้สอน
นาง อนงค์นาฏ จันทา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3895

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัส ท 32101  และวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน  รหัส ท 32102    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญของการเรียนในทุกวิชาน่าสนใจมาก ผู้เรียนต้องเป็นคนขยันและตั้งใจเรียนจึงจักประสบผลสำเร็จในการเรียนsmiley


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)