homeภาษาไทย ม.5
personperson_add
ภาษาไทย ม.5

ผู้สอน
person
นาง อนงค์นาฏ จันทา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3895

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัส ท 32101  และวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน  รหัส ท 32102    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญของการเรียนในทุกวิชาน่าสนใจมาก ผู้เรียนต้องเป็นคนขยันและตั้งใจเรียนจึงจักประสบผลสำเร็จในการเรียนsmiley


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)