เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัส ท 32101  และวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน  รหัส ท 32102    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญของการเรียนในทุกวิชาน่าสนใจมาก ผู้เรียนต้องเป็นคนขยันและตั้งใจเรียนจึงจักประสบผลสำเร็จในการเรียนsmiley