การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านชนบท (เน้นการศึกษาวาทกรรมในงานพัฒนา)


ผู้สอน
Samchaiy Sresunt
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านชนบท (เน้นการศึกษาวาทกรรมในงานพัฒนา)

รหัสวิชา
390

สถานศึกษา
ชนบทศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

คำอธิบายวิชา

เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้านชนบทไทย ชั้นเรียนนี้จะเน้นวิธีวิเคราะห์วาทกรรม ในฐานะเป็นวิธีวิทยา และทฤษฏีสำหรับการศึกษาชนบท ในมิติด้านการพัฒนา

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books