homeวิชาสังคมกับกฎหมาย
person
วิชาสังคมกับกฎหมาย

ผู้สอน
นาย อริยะ เพ็ชร์สาคร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสังคมกับกฎหมาย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3902

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชานี้ เป็นวิชาที่สอนให้เข้าใจถึงสังคมและวิวัฒนาการของกฎหมายว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)