homeวิชาสังคมกับกฎหมาย
personperson_add
วิชาสังคมกับกฎหมาย

ผู้สอน
นาย อริยะ เพ็ชร์สาคร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาสังคมกับกฎหมาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3902

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้ เป็นวิชาที่สอนให้เข้าใจถึงสังคมและวิวัฒนาการของกฎหมายว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)