มัธยมศึกษาปีที่ 4 สร.ภ.
ผู้สอน

นาย ภูวเนศวร์ บุญทา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สร.ภ.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3906

สถานศึกษา
โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับ ม.4 รายวิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.