ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้สอน

นาย ธีรพงษ์ กันตะคุ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3907

สถานศึกษา
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.