homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว กรรณิการ์ สายสนอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3909

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนทุกคนสมัครกับครูก่อนนะคะ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)