ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนทุกคนสมัครกับครูก่อนนะคะ