homeการนำเสนองาน Powerpoint
personperson_add
การนำเสนองาน Powerpoint

ผู้สอน
person
สิบเอก อำนาจ ศิลาพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การนำเสนองาน Powerpoint

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3912

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลังจบบทเรียนนี้ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ

1. การเริ่มใช้งานโปรแกรม Powerpoint 2007

2. รู้จักส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม

3. การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก Template

4. การสร้างงานนำเสนองานเปล่า

5. การบันทึกงานนำเสนอ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)