homeการนำเสนองาน Powerpoint
person
การนำเสนองาน Powerpoint

ผู้สอน
สิบเอก อำนาจ ศิลาพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การนำเสนองาน Powerpoint

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3912

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลังจบบทเรียนนี้ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ

1. การเริ่มใช้งานโปรแกรม Powerpoint 2007

2. รู้จักส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม

3. การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก Template

4. การสร้างงานนำเสนองานเปล่า

5. การบันทึกงานนำเสนอ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)