homeม.4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8
personperson_add
ม.4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8

ผู้สอน
นางสาว เอราวัณ โสไธสง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3919

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนวิชาภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)