ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว บัณฑิต ชนะโชติ

โรงเรียนคลองพลูวิทยา

สำหรับชั้นเรียนนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันในหัวข้อ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์