homeความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
personperson_add
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
person
นางสาว บัณฑิต ชนะโชติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
392

สถานศึกษา
โรงเรียนคลองพลูวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับชั้นเรียนนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันในหัวข้อ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)