homeซ่อมเสริมภาษาไทย
person
ซ่อมเสริมภาษาไทย

ผู้สอน
นาย ชินกร - พิมพิลา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ซ่อมเสริมภาษาไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3920

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถเข้ามาใช้บริการห้องเรียนนี้ได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)