homeซ่อมเสริมภาษาไทย
personperson_add
ซ่อมเสริมภาษาไทย

ผู้สอน
นาย ชินกร - พิมพิลา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ซ่อมเสริมภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3920

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถเข้ามาใช้บริการห้องเรียนนี้ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)