homeวันศุกร์ กลุ่ม 08 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 2/2562
person
วันศุกร์ กลุ่ม 08 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 2/2562

ผู้สอน
miss nantana rattanachai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วันศุกร์ กลุ่ม 08 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 2/2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
39240

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)