homeวันเสาร์ กลุ่ม 26 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 2/2562
personperson_add
วันเสาร์ กลุ่ม 26 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 2/2562

ผู้สอน
person
miss nantana rattanachai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วันเสาร์ กลุ่ม 26 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 2/2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
39242

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักศึกษาตัดต่อภาพนิ่งด้วยแอป snapseed โดยใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ จากนั้นให้ส่งไฟล์ภาพ 3 ไฟล์ภาพ ดังต่อไปนี้ 1. ภาพก่อนแต่ง 2. ภาพขณะแต่ง (ใช้วิธีการแคปจอหน้าเลเยอร์) 3. ภาพหลังแต่ง พร้อมทั้งระบุด้วยว่าใช้เครื่องมือ(ใน snapseed ) อะไรบ้างในการตัดต่อ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)