ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จักรี บุญประสิทธิ์

โรงเรียนสหธาตุศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ