homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
person
นาย จักรี บุญประสิทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
393

สถานศึกษา
โรงเรียนสหธาตุศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)