homeห้องเรียนจิปาะถะ
person
ห้องเรียนจิปาะถะ

ผู้สอน
นาย สมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนจิปาะถะ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3930

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้ผ่านชีวิตและจิตใจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)