homeE-learning Park
person
E-learning Park

ผู้สอน
saenarak.com บุญเลิศ เรือนแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
E-learning Park

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3931

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

E-learning  Park  saenarak  school


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)