ผู้สอน
นางสาว อรพิมพ์ มงคลเคหา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3932

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology: CT) ภาคเรียน 1/2555