homeโมเมนตัม
person
โมเมนตัม

ผู้สอน
นาย สหัสชัย ถมยา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โมเมนตัม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3933

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โมเมนตัม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)