homeโมเมนตัม
personperson_add
โมเมนตัม

ผู้สอน
person
นาย สหัสชัย ถมยา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โมเมนตัม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3933

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โมเมนตัม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)