วิชาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ม.1/2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ม.1/2

โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา

ครูจักรพันธ์  เรืองอนันต์