การพัฒนาหลักสูตร (เอกคอมพิวเตอร์)


ผู้สอน
อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาหลักสูตร (เอกคอมพิวเตอร์)

Class ID
39340

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

วิชาบังคับกลุ่มวิชาชีพครู


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)