เลขยกกำลัง

คำอธิบายชั้นเรียน

โจทย์ฝึกประสบการเลขยกกำลังsmiley