homeเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์
personperson_add
เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์

ผู้สอน
ดร. พัฒนพงษ์ ทัดทา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3936

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

ประสิทธิภาพการผลิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)