home55 กลุ่มเรียน 62057.121 สาขาการตลาด วิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
person
55 กลุ่มเรียน 62057.121 สาขาการตลาด วิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
55 กลุ่มเรียน 62057.121 สาขาการตลาด วิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
39371

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

55 กลุ่มเรียน 62057.121 สาขาการตลาด วิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)