homeปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
person
ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก

ผู้สอน
ดร. พัทยา จันโทกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3938

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาหลักการวีดิทัศน์ดิจิตอล รหัสวิชา 3308-2007 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)