homeบาลีเบื้องต้น
person
บาลีเบื้องต้น

ผู้สอน
พระมหา ธวัชชัย ทินนฐานเมธี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
บาลีเบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
39380

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ไวยากรณ์/แปล เบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)