home001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 2/2562
person
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 2/2562

ผู้สอน
นาย พศิน จันทร์ลา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 2/2562

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
39388

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.ประศาสตร์ บุญสนอง

TA_1 ภัทรพงศ์ สมวงษ์ (อาร์ต)

TA_2 พศิน จันทร์ลา (ปอ)

TA_3 พีระดลย์ ขันตรี (ดิส)

TA_4 สิทธา ปานเพ็ชร์ (โร่)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)