4107218 การแนะแนวและการให้คำปรึกษาด้ายสุขภาพ/ ปี 2 วิทยาการธุรกิจสุขภาพ


ผู้สอน
รัตติภรณ์ บุญทัศน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
4107218 การแนะแนวและการให้คำปรึกษาด้ายสุขภาพ/ ปี 2 วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

Class ID
39398

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

หลักการของการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ความสำคัญของการแนะแนวและการให้คำปรึกษาสุขภาพ เทคนิคและวิธีการการแนะแนวสุขภาพ การสร้างสื่อสำหรับการจัดบริการแนะแนวสุขภาพ การจัดการโครงการสุขภาพและดำเนินงานแนะแนวสุขภาพในรูปแบบทั่วไป และการแนะแนวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)