homeไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
personperson_add
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ผู้สอน
นาย ชลิต พานทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
394

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)