homeระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระดับ ปวช.
person
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระดับ ปวช.

ผู้สอน
นาย สมควร บุสุวะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระดับ ปวช.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3940

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระดับ ปวช. 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)