homeคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.
personperson_add
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

ผู้สอน
นาย สมควร บุสุวะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3941

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัส    3204-2002                     วิชา    คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์                              หน่วยกิต   3(4)

ชั้น     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                     สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)