กิจกรรมโครงงานฐานวิจัย ชั้นป.1/2562


ผู้สอน
Miss Kasmining Baka
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กิจกรรมโครงงานฐานวิจัย ชั้นป.1/2562

รหัสวิชา
39423

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

คำอธิบายวิชา

เวลาเรียน วันอังคาร เวลา 12.45-15.45 น. วันพุธ เวลา 12.45-14.45 น.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)