homeเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาง นุกูล ทรงสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3945

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี 8 ห้องเรียน

มีทั้งนักเรียนชายและหญิง

สอนครั้งละ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (+สาระเพิ่มเติม)

สอนคนเดียว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)