สังคมพื้นฐาน ม.๓
ผู้สอน

นาย พิมพ์ ไชยสงค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สังคมพื้นฐาน ม.๓

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3950

สถานศึกษา
โรงเรียนแกดำวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สาระพระพุทธศาสนา

สาระหน้าที่พลเมือง

สาระเศรษฐศาสตร์

สาระภูมิศาสตรี์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.