แบดมินตัน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาแบดมินตัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6