แบดมินตัน

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาแบดมินตัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6