Inorganic Chemistry 2


ผู้สอน
Dr. HASAN DAUPOR
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Inorganic Chemistry 2

รหัสวิชา
39538

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

สารประกอบเชิงซ้อน ทฤษฏีอธิบายพันธะ กลไกปฏิกิริยา สเปกตราของสารประกอบเชิงซ้อน สมบัติทางแม่เหล็ก สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books