ผู้สอน
นาง อำไพ ศรีประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ม.ต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3956

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหัวเมือง


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการจัดการเีรียน และการทำกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ม.ต้น