homeวิทยาศาสตร์ม.ต้น
personperson_add
วิทยาศาสตร์ม.ต้น

ผู้สอน
นาง อำไพ ศรีประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ม.ต้น

หมายเลขของวิชา (Class ID)
3956

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับการจัดการเีรียน และการทำกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ม.ต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)