homeวิทยาศาสตร์ม.ต้น
personperson_add
วิทยาศาสตร์ม.ต้น

ผู้สอน
นาง อำไพ ศรีประเสริฐ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ม.ต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3956

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการจัดการเีรียน และการทำกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ม.ต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)