homeวิทยาศาสตร์ระดับประถม
personperson_add
วิทยาศาสตร์ระดับประถม

ผู้สอน
นาง อำไพ ศรีประเสริฐ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ระดับประถม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3958

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับป.4-6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)