ผู้สอน
นาง จงจินต์ เหลาแตว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทย์ ม.1การแยกสาร(ครูจงจินต์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3959

สถานศึกษา

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

การแยกสาร