homeมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทย์ (ครูพูนศักดิ์)
person
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทย์ (ครูพูนศักดิ์)

ผู้สอน
นาย พูนศักดิ์ บุญช่วง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทย์ (ครูพูนศักดิ์)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3961

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิทยาศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)