homeมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทย์ (ครูพูนศักดิ์)
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทย์ (ครูพูนศักดิ์)

ผู้สอน
นาย พูนศักดิ์ บุญช่วง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทย์ (ครูพูนศักดิ์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3961

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)