home344-411 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2562)
person
344-411 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2562)

ผู้สอน
person
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
344-411 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2562)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
39637

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (Introduction to Cryptography): วิชาเลือกสำหรับนศ. ปี 3/4 ของภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)