home344-411 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2562)
personperson_add
344-411 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2562)

ผู้สอน
person
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
344-411 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2562)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
39637

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (Introduction to Cryptography): วิชาเลือกสำหรับนศ. ปี 3/4 ของภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)