home855-231 Glass & Metal Technology 62
personperson_add
855-231 Glass & Metal Technology 62

ผู้สอน
person
พรสถิตย์ สุขชู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
855-231 Glass & Metal Technology 62

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
39654

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ ความสำคัญ เกี่ยวกับโครงสร้างผลึก สมบัติจุลภาคและมหภาคของวัสดุโลหะวิทยาในกระบวนการผลิต คุณสมบัติพื้นฐานของโลหะ การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะ การแปรรูปโลหะเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เช่น กระป๋อง 2 ชิ้น กระป๋อง 3 ชิ้น เป็นต้น การทดสอบคุณสมบัติของโลหะและบรรจุภัณฑ์โลหะ คุณสมบัติพื้นฐานและชนิดของแก้วที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว การตรวจสอบและตำหนิของบรรจุภัณฑ์แก้ว การทดสอบคุณสมบัติของแก้วและบรรจุภัณฑ์จากแก้ว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)