home344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2/2562)
personperson_add
344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2/2562)

ผู้สอน
person
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2/2562)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
39667

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษ 2/2562


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)